Her finner du nyttig og oppdatert informasjon, fra generelle lenker med hensyn til støtteordninger til infomasjon som spesifikt vedrører de ulike teknologiene

 


OVERORDNET PLANVERK

Stavanger kommune sin Kilma- og Miljøplan: http://www.klimastavanger.no/

 Regionalplan for Energi- og Klima: http://www.rogfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=254&I=4409&b1=245&b2=251&b3=254&b4=265

 

 

FINANSIERING: 

Envoas nasjonale støtteordning for omlegging til miljøvennlig og energieffektiv energiproduksjon og forbruk : http://www.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=100

 

EU-finansiering til miljøprosjekter: bedriftieu.no/eco-innovation  

 

Forskningsrådets nettsider med forskningspolitiske råd, finansiering og møteplasser : http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033

 

Innovasjon Norge tilbyr etablererstipend, finansiering, rådgivning, nettverk og profilering : http://www.innovasjonnorge.no/

 

GEOTERMISK ENERGI: 

Følgende lenker er nyttige hvis du er interessert i geotermiske energikilder:  www1.eere.energy.gov/geothermal/    www.geo-energy.org/

 

ENOVA om geotermisk energi: http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1053

 

BIOENERGI:

Se Ryfylke Bioenergi AS sin nettside for informasjon om bioenergi og biovarme:  www.ryfylkebioenergi.no/v1/index.php 

 

http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1020

 

 

Enova har opprettet et støtteprogram for å få økt produksjonen av biogass i Norge. Målgruppe for satsingen er foretak som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass for leveranse til det norske energimarkedet. Se: Nytt støtteprogram for biogassanlegg

 

 

SOLENERGI:

www.estelasolar.eu/

 

http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1014

 

MARINE ENERGIKILDER:

Denne nettsiden inneholder ledende informasjon om marine energikilder : http://www.emec.org.uk/

 

ENOVA om vannkraft og energi fra havet: http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1037  http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1048

 

VINDENERGI:

Her finnes en god lenke til forklaring av denne teknologien: http://www.windpower.org/ 

 

http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1026

 

ENERGIEFFEKTIVISERING: 

Lenken viser til et nettverk av industribedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter innen temaene marked, driftsforbedring og produksjonsteknologi: www.iutvikling.no/

 

ENOVA om teknologi for fornybar energi:

http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1060 

http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved