ANDRE NETTVERK

  

Narec is a national centre for the UK dedicated to accelerating the deployment and grid integration of renewable energy and low carbon generation technologies, utilising wind, wave, tidal, solar PV and thermal power.

We work with global blue chip companies, SMEs, start-ups and university spin-outs to commercialise technologies which generate electricity and heat; can be deployed into the electrical network; or form part or all of a distributed energy system. Se hjemmeside: NAREC

Nordic Energy Solutions is one of 14 ambitious initiatives to tackle these globalisation issues and strengthen Nordic cooperation, set in motion by the 2007 meeting of the Nordic Prime Ministers.The project is led by the Nordic Working Group for Renewable Energy, established to promote the development of renewable energy in Nordic countries through knowledge sharing and cooperation projects.  For hjemmeside se: NES 

 

Nowitech (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology) 

The objective of NOWITECH is pre-competitive research laying a foundation for industrial value creation and cost-effective offshore wind farms. Emphasis is on ?deep-sea?
(+30 m) including bottom-fixed and floating wind turbines. http://www.sintef.no/projectweb/nowitech

 

 

OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er en klynge av bedrifter, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og offentlige virksomheter i hovedstadsregionen (triangelet Hamar, Halden, Grenland) som arbeider innenfor fornybar energi og miljø.

OREEC arbeider innenfor rammen av følgende områder:
- Fornybare energikilder (sol, vind, vann og bio) og hydrogen som energibærer
- Klimateknologi, utslipp til luft og vann, bærekraftige energi- og industriløsninger
- Avfallshåndtering/gjenvinning
- Energieffektivisering og energisystemanalyse
- Bioenergi i stasjonære anlegg (fjernvarme) og i transportsektoren (biodiesel fra forskjellige råvarer)

 Link til hjemmesiden: www.oreec.no

 

Energiligaen er rettet mot de som eier eller forvalter bygninger (boligkomplekser, næringsbygg og offentlige bygg), leverandører,
serviceforetak, rådgivere og andre med interesse for energieffektiviseringstiltak i bygninger.I Energiligaen skapes en møteplass der energieffektivisering er på dagsorden. 

For mer informasjon om Energiligaen: www.femweb.nu 

 

FornybarAlliansen har ni konkrete miljøkrav til norske politikere. Alliansen favner samfunnsaktører fra miljøbevegelsen, energi-bransjen og industrien, sammen med Kirkens Nødhjelp. Norsk klimapolitikk henger etter, og alliansen krever gode svar fra partiene på Stortinget.  Nettside: http://www.fornybaralliansen.no/

 

Energieffektivisering:  Nettverk av industribedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter innen temaene marked, driftsforbedring og produksjonsteknologi, base i Haugesund: www.iutvikling.no/

 

Klimakommuner: Portalen som skal stimulere til nye energi- og klimatiltak i kommunene. Denne forenkler utveksling av erfaringer fra kommune til kommune og muliggjør læring av kommunene som er kommet lengst i klimaarbeidet.

Her er linken til nettsetedet: www.klimakommune.enova.no

 

FEM står for Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø og er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige.Målgruppen er næringslivet i regionen, både virksomheter som arbeider innen fornybar energi, energieffektivisering og miljø, og leverandører til disse. Prosjektet omfatter også virksomheter som skalgjennomføre energiomlegging og energieffektive tiltak i egen virksomhet.Gjennom samarbeid med forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner, kommuner og offentlig virksomhet skal prosjektet også bidra til økt kompetanse og utvikling av innovative produkter og tjenester innenfor fagområdene.
For mer informasjon om FEM: www.femweb.nu


cenSE (centre for Sustainable Energy solutions) http://www.cense.no/  The Center for Sustainable Energy Solutions is result of a regional initiative in southwest Norway, which aims at coordinating and strengthening the energy research and development (R&D), as well as education and knowledge built up within Norway?s southwest region.  cenSE is owned by the University of Stavanger, the University of Agder, the International Research Institute of Stavanger and Teknova, with more than 70 active registered researchers.

The Center for Sustainable Energy Solutions

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved