Hvem er vi

Fornybar Stavanger er et forretningsnettverk for aktører innen fornybar energi og energieffektivisering. Formålet er å skape vekst for leverandører av tjenester og produkter innen disse områdene. Forretningsnettverket har sin base i Stavangerregionen, som er en av Norges fremste og største teknologi-regioner og innehaver av ekspertise i å omgjøre forskningsresultater til praktiske løsninger og kommersialisere gode ideer. Foreningen støtter og fremmer også regionale aktiviteter som har som formål å styrke regionens kompetanse og infrastruktur innen fornybar energi og energieffektivisering. Videre fremmer foreningens virksomhet medlemmenes forretningsmessige interesser. Våre medlemmer representerer et mangfold, fra forskning og utvikling til produksjon, drift og finansiering. Vi jobber med bærekraft i praksis og aktivitetene vi støtter omfatter alle ledd av verdikjeden.
Fornybar Stavanger deltar aktivt på den ytre arena for å fremme kunnskap om mulighetene knyttet til fornybar energi og samt å bidra til at miljøvennlig teknologi tas i bruk. Vi etablerer, deltar i og deler nettverk.
 
Kompetanse og nettverksbygging
Vi arrangerer medlemsmøter hver annen måned i Norsk Oljemuseums lokaler. Her møtes ledende og sentrale fagpersoner og premissgivere innen fornybar energi. Medlemsmøtene arrangeres i en uformell atmosfære som gir gode muligheter for diskusjoner, nettverksbygging, kompetanse- og erfaringsutveksling. Medlemmene kan møte nye samarbeidspartner, ressurser og kunnskap for å videreutvikle sine engasjement og prosjekter. Fornybar Stavanger representerer et nyttig bindeledd mellom ideer og interesse for fornybar energi og den faktiske realiseringen av disse.
 
 
Om nettstedet Fornybar Stavanger

 

Nettsiden skal være et møtested for lokale aktører og interesserte innen området fornybar energi og energieffektivisering. Her skal ferske nyheter, møter, informasjon og aktiviteter innen temaområdene publiseres kontinuerlig. Siden inneholder en egen nettverksportal for medlemmer, der medlemmer gis mulighet til å utveksle erfaringer, dele informasjon, samt et eget diskusjonsforum fordelt på ulike tema innenfor fornybar energi og energieffektivisering. Ønskes medlemskap og/ eller passord og tilgang til dette området kontaktes Lisbet F. Nygaard (se "Kontakt" for e-post og telefon). Medlemmene oppfordres til aktivt deltakelse, og medlemmer og samarbeidspartnere inviteres til å samarbeide mht. videre utvikling av dette møtestedet og hjemmesiden. Videre gis medlemmer mulighet til å legge ut linker og  publisere nyheter om egen eller andres aktiviteter.  

 

Fornybar Stavanger sin nettside tilbyr en unik mulighet for å dele informasjon, publisere nyheter, knytte kontakter, bygge nettverk, tilgang på ferske foredrag og markedsføring for medlemmer så vel som samarbeidspartnere og sponsorer. Møter og foredrag om temaene publiseres kontinuerlig under "Det skjer". Den representerer et verktøy med mange muligheter, men fordrer aktiv deltakelse fra medlemmene.

 

Vår ambisjon er at nettstedet skal bli et fellesområde for fornybar energi og energieffektivisering i Rogaland. Planen er å utvikle tjenester for våre medlemmer i forhold til å formidle kompetanse, jobbmuligheter, markedskanaler og samarbeidspartnere m.m.

 

Vi ser nå frem til et spennende samarbeid der alle gode krefter innen fornybar energi og energieffektivisering samles til felles handling. Slik kan vi sette Stavanger-regionen og Rogaland på kartet !

 

Kontaktinformasjon

 
Våre kontaktpersoner er:  
 
 
Arne Olsen
Tlf: +47 51 87 43 88
Mobil: +47 452 380 20
 
 
Lisbet Fjæran Nygaard
Tlf: +47 51 87 45 19
Mobil: +47 959 76 400

 

 

Besøksadresse:
Innovasjonspark Stavanger
Prof. Olav Hanssens vei 7 a
4021 Stavanger
Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved