Dalane energi IKS er en interkommunal bedrift som eies av Dalane-kommune. Dalane energi har konsesjon i kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim i Rogaland fylke.  Disse kommunene utgjør regionen Dalane, som har gitt navn til selskapet. Dalane energi har som formål å sikre Dalane-regionen sikker tilgang på energiressurser, dette ved minst mulig belastning av miljøet.
 
Dalane energi jobber for tiden med et prosjekt sør i fylket. Utenfor Egersund mot Sokndal ligger Svåheia avfallplass som er et av de få avfallsdeponiene som har fått konsesjon til å drive i mange år fremover. Metangassen fra avfallsplassen samles opp og brennes i dag, i påvente av et kogenereringsanlegg.
 
Videre er området også godt egnet for andre former for fornybar energi. Gjennom Dalane Vind er det søkt NVE om konsesjon for et mindre vindkraftverk bestående av åtte vindturbiner. I tillegg har Wave Energy, som også er medlem av Fornybar Stavanger, så smatt begynt bygging av et pilotprosjekt for bølgekraft. Utover dette driver Dalane energi to vannkraftstasjoner; Honnefoss og Grødem, også de i umiddelbar nærhet til Svåheia.
 
Når alt dette står ferdig vil resultatet være noe så unikt som at 4 former for fornybar energi (vann, bølge, vind, bio) samles på et og samme sted!
 

 

 

 

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved