Den spanske regjeringen har i samarbeid med det Kanariske regjeringen vedtatt å etablere en forsknings-, utviklings- og teststatsjon (PLOCAN) rett utenfor Gran Canaria. Havområdet nyter et av verdens høyeste antall operative dager på grunn av et godt klima.

 

Sammen med de kanariske myndighetene kommer vi til Norge 2. og 3. desember (Oslo 2. desember og Bergen 3.) for å presentere de mulighetene som dette prosjektet tilbyr. 

 
Muligheten er tredelt:
1. De spanske myndighetene har satt av 21 til utbygging av plattformen/stasjonen, og 25 til drift og vedlikehold. Man skal snart legge arbeidet ut på anbud og man ønsker kontakt med de beste miljøene verden rundt.
2. Forsknings- og teststasjonen skal selge sine tjenester til bedrifter/institusjoner som ønsker å drive forskning og/eller testing innenfor områder som oceanografi, marinbiologi, klima osv på den ene siden og offshore fornybar energi på den annen (for eksempel testing av vindmøller eller bølgeanlegg)
3. Kanariøyene har Europas høyeste solinnstråling og den regionale regjeringen jobber intenst med å legge til rette for både kommersiell installasjon og testinstallasjon av solenergi og andre kilder til fornybar energi. I tillegg til defeed-in tariffs som tilbys av den spanske regjeringen, er Kanariøyene "tax-free" sone med 4% skatt. Water treatment er av naturlige årsaker også et viktig tema på øyene.
Sammen med de kanariske myndighetene, reiser også en tre-fire bedrifter nordover i søk etter partnere. Disse vil vi gi en nærmere beskrivelse av senere.
Med utgangspunkt i disse tre områdene ønsker vi å invitere norske bedrifter og interessenter til et seminar i Oslo og Bergen. I Oslo vil seminaret holder i Akersgata 13, i Bergen vil vi komme tilbake med sted til de som melder seg på.
For påmelding til seminaret, send mail til mailto:rodrigo.ballesteros@innovationnorway.no
 
Se vedleggene: presentasjon av forretningsmuligheten og en offisiell invitasjon fra våre partnere fra Kanariøyene.

 

 

 

 

 

 
Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved