Kommunene viser stor vilje til å sette i gang nye, konkrete energi- og klimatiltak ifølge adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova og KS har gått sammen om å synliggjøre status for kommunenes klima- og energiplanarbeid i en ny og omfattende nettportal.

 

Portalen er blant virkemidlene som skal stimulere til nye energi- og klimatiltak i kommunene. Det store flertallet av kommunene nå ser at det ligger en stor gevinst i det å planlegge for ei bærekraftig framtid, fastslår Enova-lederen.

"Vi håper den nye nettportalen kan hjelpe samtlige norske kommuner til å skaffe til veie en energi- og klimaplan, før en slik plan kommer som et lovpålegg fra myndighetene. Det bør være i alles interesse å ligge i forkant av utviklingen" sier Nakstad.

 

Prosjektleder Kjetil Bjørklund i KS fastslår at støtten fra Enova har bidratt sterkt til oppsvinget i kommunenes klimaplanarbeid."Med den nye nettportalen vil det nå også kunne bli enklere å utveksle erfaringer fra kommune til kommune og lære av dem som er kommet lengst i klimaarbeidet. Vi tror dette vil inspirere til videre innsats" sier han.

 

 

Her er linken til nettsetedet: www.klimakommune.enova.no

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved