Norsk Vindenergi har i samarbeid med Fornybar Stavanger tatt initiativ til etbaleringen av 400 el-ladestasjoner i Stavanger og omegn. "Vi vil med dette bli ledende i landet på ladestasjoner", sier Rune Hersivk.

Stavanger kommune arbeider nå med tilrettelegging for etablering av disse. Transnova skal finansiere ladestasjonene.

 

Oversikt over alle ladestasjonene i Stavangerområdet: http://www.ladestasjoner.no/2009/09/ladestasjoner-i-rogaland.html  

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved