FornybarStavanger avholdt i tidlig i september 2009 en klima- og energidebatt med Stortingspartienes energipolitiske talsmenn

 

 

I forkant av debatten ble det holdt to innledende presentasjoner:

 

Bjørn Bekken tok for seg eksisterende rammebetingelser for aktører innen området fornybar energi og presenterte mulige løsninger med utgangspunkt i praksiser i andre land.

For foredraget se bb-muligheter og løsn

 

Rune Hersvik snakket i sin presentasjon om vindkraft, potesiale og dagens situasjon på området.

For foredraget se Europas grønne batteri

 

 

 

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved