Perspektiver for offshore vindteknologi i Rogaland var tema for da Fornybar Stavanger samlet over 70 mennesker på møtet 3.november. Både rammebetingelser for offshore vindteknologi og konkrete eksempler fra lokale aktører som driver med dette ble belyst og diskutert. Det var enighet om at potensialet internasjonalt for leverandøret til offshore vindkraft er stort og hurtig voksende.
Det kom fram at Norge på området knyttet til den maritime ekspertisen er i ferd med å posisjonere seg svært sterkt i disse markedene. Dette skjer til tross for rammebetingelsene for utbygging av offshore vindkraft i Norge i dag ikke er tilstrekkelig for utvikling av denne type prosjekter. Viktige utfordringer er å etablere en overføringskabel til Europa for å kunne være tilgjengelige på markedene internasjonalt. Videre må incentiver til teknologiutviklingen koordineres med de rammebetingelsene som gis i EU-landene, slik at norske prosjekter skal kunne bli lønnsomme. Ledende norske og lokale leverandørbedrifter demonstrerte at de er på hugget sett i forhold til de markedsmulighetene som åpner seg. Det er også gledelig at Universitetet i Stavanger i samarbeid med IRIS er i gang med en satsing på dette feltet.
For program på møtet, se følgende vedlegg: Offshore Vind 

 

Foredragene:

 

1. Internasjonale perspektiver for Offshore VindEconPöyry

v/ Berit Tennbakk, seniorrådgiver 

 

Lokale / norske lokomotivprosjekter:

1. Hywind, pilotanlegg

v/ Øistein Johannessen, informasjonssjef Statoil

3. Utviklingsplaner

v/ Nurhan Ertughrul, Installation Manager Sway

 

Eksempler på lokale teknologiinitiativ

4. Industrielle muligheter

v/ Birger Haraldseid, mulighetsutvikler Greater Stavanger

5. Wind-IRIS-et av flere skritt på veien

v/ Øystein Lund Bø, forskningssjef IRIS

6. Anglewind

v/ Dagfinn Nygaard, Bus. Dev. Manager

7. Inwind

 v/ Kjartan Melberg, daglig leder

8. Innowind

v/ Kjetil Egeland, daglig leder

 

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser

 9. Lyses erfainger

 v/ Mette Kristine Kanestrøm, avdelingsleder Offshore Vind Lyse

 

 

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved