Her finnes presentasjonene fra Fornybar Stavanger - møtet om energieffektivisering i bygg den 17.02.2010

 

Program for møtet : program

 

 

 Markedsmuligheter innen energieffektiv bygging:

 

- Internasjonale perspektiver og prosjekter. Etter 30 år, hvor går veien videre? v/ sivilarkitekt Harald Røstvik

- Nasjonale og regionale premisser og regionale prosjektplaner v/ Olav Stav, Miljøvernsjef Stavanger Kommune

 

Lokal tilrettelegging og prosjekter innen FOU og produktutvikling:

 

- Ullandhaug Energi, fjernvarmeanlegg basert på fornybar energi v/ Øistein Mathisen, seniorrådgiver, smi energi &miljø

- Orientering om cenSE og prosjekt mht. utnyttelse av spillvarme for industrien  v/Øystein Lund bø, forskningssjef Iris 

- Rogaland Energisenter og prosjekt for utvikling av fremtidens næringsbyggv/Kåre Netland, daglig leder RES

 

  

  Eksempler på god lokale prosjekter og produkter: 

 

 - Tine Meieri (Nærbø),eksempel på industrielt synergiprosjekt for energieffektivisering v/Torbjørn Kvia, Teknisk sjef Tine Sør 

 - Mikrosystemer for fornybar sol og vindenergi for nærings-og boligbygg v/Bjørn Hjertenes, styreleder Solvind as

 

Praktisk tilrettelegging: 

 

- Varmeplan for Nord Jæren v/ forretningsutvikler Audun Aspelund

 

 

 

Fornybarstavanger.no - P.O.Box 8034, 4068 Stavanger - Copyright © 2008 Origin.no - All rights reserved